Talent Management

Yksi meille tärkeimmistä liiketoiminnan prosesseistamme ovat vuosittaiset kehityskeskustelut ja niihin liittyvä Talent Management (parhaiden kykyjen johtaminen).

MITÄ VOIT ODOTTAA?

Henkilökuntamme on tunnettava, että heitä kuunnellaan, heidät nähdään ja tunnustetaan. Me korostamme avointen ovien toimintatapaa ja jatkuvaa suoraa palautetta ja kommunikaatiota prosessikehyksessämme, joka on myös määritelty vuosittaisiin kehityskeskusteluihin.

Henkilökuntamme on tiedettävä mihin yritys on liikkumassa ja mitä kultakin odotetaan. Meillä on selkeät roolit selkeillä pätevyysprofiileilla, yksilölliset tavoitteet ja kehityssuunnitelmat. Me kaikki olemme parhaita kykyjä!

Vuosittainen kehityskeskusteluprosessi on järjestelmällinen tapa toimia koko henkilökunnan kehityksen kanssa varmistaaksemme oikeanlaisen osaamisen nyt ja tulevaisuudessa.