Yhteistyö ja analytiikkatyökalut
Yhteistyö ja analytiikkatyökalut
Yhteistyö ja analytiikkatyökalut

Yhteistyö ja analytiikkatyökalut

Worldfavor

Worldfavor on kestävän kehityksen hallintaratkaisu, joka kerää ja analysoi tietoja. Hultafors Group otti käyttöön Worldfavor-työkalun vuonna 2020 arvoketjun jäljitettävyyden ja läpinäkyvyyden parantamiseksi. 32 toimipaikkaamme tekee nykyään päästö- ja jätehuoltoilmoitukset Worldfavor-energiankäyttöratkaisun avulla. Tavoitteemme on saada kaikki toimittajat järjestelmän piiriin järjestämällä itsearviointikyselyitä, jotka on tarkoitettu lisäämään tietoa kestävästä kehityksestä ja pienentämään riskejä. https://worldfavor.com/

Swedish Chemicals Group

Swedish Chemicals Group levittää uusinta tietoa kemikaaleista ja ympäristöasioista jäsenyrityksille tekstiili- ja elektroniikka-alalla. Jäsenyytemme myötä saamme pääsyn ulkoiseen valvontaan ja verkostoihin, käytännöllisiin työkaluihin, soveltuvan lainsäädännön päivityksiin ja uutisiin innovaatioista, riskeistä ja mahdollisista haitattomista vaihtoehtoisista kemikaaleista. Haluamme mahdollisuuksien mukaan minimoida ja poistaa ei-toivotut kemikaalit tuotteista, kuten tekstiileistä, jalkineista sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteista. https://www.ri.se/en/what-we-do/networks/the-chemicals-group

The Textile Importers

Teemme läheistä yhteistyötä The Textile Importers -toimialajärjestön kanssa. Järjestö on tarkoitettu kaikille yrityksille, jotka harjoittavat liiketoimintaa tekstiileillä, nahkatuotteilla, vaatteilla tai kengillä. Järjestö tarjoaa alakohtaisia palveluita, joiden avulla saamme tietää kaiken tarvittavan näillä tuotteilla harjoitettavasta liiketoiminnasta. http://textileimporters.se/

Leather Working Group

Hultafors Group on Leather Working Groupin (LWG) jäsen. LWG on voittoa tavoittelematon järjestö, joka myöntää parhaimman nahkatuotteiden valmistussertifikaatin. Vuodesta 2005 lähtien LWG on tunnistanut ympäristön kannalta parhaita käytäntöjä globaalissa nahkateollisuudessa ja laatinut ohjeita välittömien ja jatkuvien parannusten tekemiseksi. LWG tarjoaa auditointiohjelmiston, jolla arvioidaan nahkatuotteiden valmistustilojen ympäristötehokkuutta ja sertifioidaan vaatimukset täyttäviä laitoksia. Hultafors Group käyttää yhä enemmän LWG:n sertifioimia toimittajia parantaakseen tuotteiden laatua ja tukeakseen nahkateollisuuden ympäristövaikutuksia vähentäviä yrityksiä. https://www.leatherworkinggroup.com/