Kestävä kehitys Hultafors Groupilla
Kestävä kehitys Hultafors Groupilla
Kestävä kehitys Hultafors Groupilla

Kestävä kehitys Hultafors Groupilla

Meille ei riitä, että olemme osa tulevaisuutta – haluamme olla alan eturintamassa kestävän kehityksen osalta.

Hultafors Groupissa kestävää kehitystä tarkastellaan yhtä paljon yhteiskunnallisesta kuin ympäristöllisestä näkökulmasta.

Olemme sitoutuneet toimimaan aktiivisesti yhteiskunnallisissa asioissa. Yrityksen kasvun ja vastuullisen käytännön kautta pyrimme vaikuttamaan positiivisesti kaikkiin liiketoimintaamme yhteydessä oleviin ihmisiin ja minimoimaan toimintamme ympäristövaikutukset. Kestävä kehitys on luonnollinen osa strategiaamme. Se näkyy päivittäisessä työssämme ja yrityksen toiminnassa kunnioituksena ihmisiä ja maapalloa kohtaan. Meillä on rohkeita tavoitteita kestävän tulevaisuuden edistämiseksi. Olemme kehittämässä mittareita, joilla voimme varmistaa edistymisemme, sekä aloittamassa uusia hankkeita, joilla nämä tavoitteet voidaan saavuttaa. Tuotantomme ja toimenpiteidemme on oltava luotettavia ja läpinäkyviä. Meidän on yrityksenä ja yhteisönä ylläpidettävä työympäristöä, jossa kestävä kehitys koetaan olennaisena asiana. Hultafors Groupin omistajayrityksellä Investment AB Latourilla on pitkä perinne vastuullisesta toiminnasta, joka näkyy yrityksen pitkäaikaisessa investointihorisontissa ja johtamistyylissä.

Ihmisten kunnioitus

Haluamme, että kaikilla kanssamme työskentelevillä on erinomaiset työolosuhteet. Haluamme tehdä myönteisen vaikutuksen kaikkiin, jotka ovat yhteydessä toimintaamme. Vain inhimillinen suhtautuminen, sekä ihmisten arvokas ja kunnioittava kohtelu tekevät yrityksistä keskimääräistä parempia ja oikeasti menestyviä.

Työntekijät

Työntekijöiden terveyden ja osallistamisen varmistaminen on tärkeä asia Hultafors Groupille. Tavoitteemme on, ettei yhdellekään työntekijällemme sattuisi työtapaturmaa ja että kaikilla työntekijöillä on hyvä ja terveellinen työympäristö. Pyrimme jatkuvasti pienentämään työtapaturmien riskiä ja edistämään hyvää ruumiillista ja henkistä terveyttä. Pyydämme kaikki osallistumaan ja tekemään yhteistyötä työympäristön jatkuvan parantamisen hyväksi. Haluamme palkata ja säilyttää parhaat ihmiset, joten meidän on oikeasti oltava houkutteleva työnantaja. Historiamme ja perinteemme osoittavat, että tämä arvo on aina määritellyt toimintaamme. Emme pidä myönteistä, terveellistä ja turvallista työympäristöä itsestäänselvyytenä. Hultafors Groupin työntekijöiden ansiosta menestymme ja voimme toimia täydellä potentiaalilla kaikilla osa-alueilla.

Loppukäyttäjät

Haluamme minimoida ympäristövaikutukset ja optimoida tuotteiden käyttäjien työskentelyn. Edistämme ammattikäyttäjien työolosuhteita ja hyvinvointia järjestämällä säännöllisesti kyselyitä ja luomalla näkemyksiä heidän työskentelyyn liittyvistä tarpeistaan. Tämän jälkeen pyrimme täyttämään tarpeet innovaatioilla ja tuotteilla. Kun suunnittelemme uutta tuotetta kehitysprosessissa on aina mukana ammattikäyttäjiä, jotta ymmärrämme heidän päivittäiseen työhönsä liittyvät aidot tarpeet ja voimme optimoida suunnittelun ja kehityksen jo varhaisessa vaiheessa. Käytämme itsestämme sanontaa: ”Kaikin tavoin luotettava kumppani.” Lupauksen lunastaminen on meille tärkeää.

Kumppanit

Haluamme, että kaikilla parissamme työskentelevillä on hyvät työolosuhteet niin omissa tuotantolaitoksissamme kuin ulkoistetuissa tuotantoyksiköissäkin. Ulkoistetun tuotannon osalta eettiset toimintaohjeet määrittävät meille tärkeät asiat ja varmistavat, että itsenäisten toimittajien työolosuhteet ovat yritysarvojemme mukaiset. Haluamme luoda pitkäaikaisia suhteita toimittajiimme. Olemme esimerkiksi tehneet yhteistyötä saman toimittajan kanssa Vietnamissa jo yli 18 vuotta, yhteistyön jatkuessa edelleen. Lisäksi meillä on muita tärkeitä ja pitkäaikaisia suhteita toimittajiin. Varmistaaksemme korkealaatuisen toiminnan kaikilla osa-alueilla, meillä on oma vakiintunut organisaatiomme, jolla valvomme, kehitämme ja auditoimme niin ulkoistettuja tuotantoyksiköitä kuin omia tehtaitamme. Kestävän kehityksen seuranta on erittäin tärkeää kehittyviin maihin ulkoistetun tuotannon osalta. Korkean liiketoimintaetiikan sekä reilujen työolosuhteiden ja ihmisoikeuksien varmistaminen arvoketjussa edellyttää sekä sisäisiä että ulkoisia kolmannen osapuolen tekemiä auditointeja. Sitä varten meillä on koko Hultafors Groupin laajuinen sopimus Intertekin kanssa (https://www.intertek.com/). Toimittajien ja alihankkijoiden säännöllisellä auditoinnilla varmistamme, että toiminta säilyy arvojemme mukaisena ja että toimittajat täyttävät jatkuvasti eettisissä toimintaohjeissamme ilmoitetut vaatimukset. (Voit lukea eettiset toimintaohjeet Käytännöt ja sertifikaatit -sivulta.)

Kunnioitus planeettaamme kohtaan

Haluamme ennakoivasti pienentää ympäristöjalanjälkeämme. Olemme asettaneet sitä varten tavoitteita, joiden saavuttamista seuraamme erilaisilla indikaattoreilla. Perinteeseemme kuuluu tehdä kestäviä tuotteita. Se on tärkeää pyrkiessämme minimoimaan haitalliset ympäristövaikutukset. Omilla tehtaillamme ja tuotantolaitoksillamme on pitkä kokemus ympäristöasioiden parissa työskentelystä. Useimmat tehtaista ja laitoksista on sertifioitu ISO 14001 -standardin mukaisesti (lisätietoja on Käytännöt ja sertifikaatit -sivulla). Muutamissa toimipaikoissa sertifiointi on vielä käynnissä. Pyrimme valitsemaan ISO 14001 -standardin mukaan sertifioituja toimittajia. Kaikilla omilla laitoksillamme on ympäristötoimintojen luettelo, jota päivitetään vuosittain. Luetteloa arvioidaan jatkuvasti, ja ympäristön kannalta tärkeimmät parannukset asetetaan etusijalle. Prosessissa luodaan paikallinen toimintasuunnitelma, jossa on mitattavissa olevat tavoitteet kaikille laitoksille. Siten pyrimme minimoimaan jätteen määrän ja energian ja kemikaalien kulutuksen sekä valitsemaan materiaaleja, joiden ympäristöjalanjälki on pieni. Kaikkien omien tuotantolaitostemme käytössä on ympäristötoimenpiteiden luettelo jätteen määrän sekä energian ja haitallisten kemikaalien käytön minimoimiseksi. Kemikaalien aiheuttamien ympäristövaikutusten ja terveys- ja turvallisuusvaarojen minimoimiseksi teemme kattavaa ja ennakoivaa kemikaalitutkimusta koko arvoketjun laajuudelta Swedish Chemical Groupin ja RISEn (Research Institute of Sweden) tukemana. Lisätietoja kumppaneista ja välineistä on arvoketjun tiedot ja analytiikkatyökalut -sivulla.

Kannattavuus, jolla on tarkoitus

Jos yritys ei tee voittoa se ei ole kestävä, kestävä yritys on myös kannattava. Me uskomme sen olevan niin yksinkertaista. Vaikuttaakseen myönteisesti maailmaan eettiseltä yritykseltä tarvitaan menestystä ja kasvua – sen on oltava kannattava. Meillä on suuret tavoitteet kestävän tulevaisuuden edistämiseksi. Uskomme, että kestävyys- ja kannattavuustavoitteen saavuttaminen edellyttää johdonmukaista, selkeää ja mukautuvaa lähestymistapaa. Suhtautumalla vastuullisesti tuotteiden valmistukseen, kuljetukseen ja käyttöön voimme edistää käyttäjien hyvää terveyttä ja minimoida ympäristövaikutukset. Tutkimme yhä enemmän tuotteidemme elinkaaren päättämisratkaisuihin ja kierrätykseen liittyviä mahdollisuuksia.